27 تير 1397 English  |  Home  |  SiteMap  |  Login

آیت اله طا لقاني - تهران

آیت اله طا لقاني نام بیمارستان:
شهيد بهشتي نام دانشگاه:
عمومي رشته فعالیت:
تهران استان:
تهران شهر:
اوین - جنب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي آدرس:
پیش شماره:
22403561-9 تلفن:
کد پستی:
برگشت به صفحه قبل
صفحه اول | سوالات متداول | نقشه سایت | تماس با ما

© Copyright 2011. All right reserved.