6 خرداد 1397 English  |  Home  |  SiteMap  |  Login
مقالات


Use of Entonox in the Ambulance Service

PRE-HOSPITAL ANALGESIA WITH ENTONOX

Nitrous Oxide/Oxygen Analgesia In Emergency Care

Prehospital care - a UK perspective C

بررسی تاثیر گاز انتونوکس بر شدت درد لیبر و سرانجام زایمان در زنان نخست زاي مراجعه کننده به بیمارستان ایران ایرانشهر در سال 1388

مقايسه تأثير استنشاق مخلوط اكسيژن و اكسيد نيتروژن با تحريك الكتريكي اعصاب از راه پوست بر شدت درد فاز فعال زايمان در زنان مراجعه كننده به زايشگاه مهديه تهران ١٣٨٠

تجارب مادران از زایمان بدون درد با گاز انتونوکس در زنان مراجعه کننده به بیمارستان تأمین اجتماعی شهر همدان سال 1388 (تحقیق پدیدار شناسی)

پروتکل وزارت بهداشت برای زایمان بدون درد

مقایسه تاثیر انتونوکس و آب گرم بر درد زایمان

بدون درد نوزاد خود را در آغوش بگیرید 1

بدون درد نوزاد خود را در آغوش بگیرید 2
تاثير انتونوکس بر شدت درد زايمان در زنان مراجعه کننده به بخش زايمان بيمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه، سال 1386
صفحه اول | سوالات متداول | نقشه سایت | تماس با ما

© Copyright 2011. All right reserved.