دستگاه تسکین درد بر پایه گاز نیتروس اکساید

دستگاه تسکین درد بر پایه گاز نیتروس اکساید باقابلیت درصد اختلاط گاز O2 و N2O مزایای ویژه‌ای دارند ازجمله خودکار بودن و توانایی mix نیتروس اکساید و اکسیژن به مقدار دلخواه اپراتور با توجه به شرایط بیمار و همچنین مزیت دیگر دقت در تنظیم جریان گاز است.
قسمت پایه دستگاه تسکین درد بر پایه گاز نیتروس اکساید محل قرار گرفتن سیلندر نیتروس اکساید و اکسیژن است این پایه‌ها چرخ‌دار و گاهی کابینت دار هستند و امکان جابه‌جایی راحت سیلندر را به اپراتور می‌دهند، رگلاتورها به سیلندر متصل می‌شوند و پس‌ازاینکه فشار گاز کاهش پیدا کرد گاز از طریق شلنگ‌ها به پشت فلومتر در قسمت جعبه مانند (یونیت) که دارای سوئیچ‌های مختلف است هدایت می‌شود. فلومتر نشان‌دهنده لیتر جریان گازی است که در دقیقه به بیمار انتقال داده می‌شود که اغلب روی 10-9 L/min تنظیم می‌شود.
سوئیچ دیگری به‌منظور تغییر غلظت نیتروس اکساید روی یونیت قرار دارد که با توجه به شرایط بیمار و تشخیص اپراتور از 30 تا 70 درصد قابل‌تغییر است بیشترین میزان N2O مصرفی حدود %70 است که در این حالت %30 اکسیژن استنشاق می‌شود و میزان تغییرات درصد O2 از 0 تا 100 است. سپس گاز با ترکیب درصدی که اپراتور مشخص کرده است وارد T-bag می‌گردد.
هدف از این کیسه‌های هوایی عبارت است از فراهم آوردن یک منبع گاز اضافی و همچنین مانیتور کردن تنفس بیمار، کیسه ذخیره همچنین در زمان بروز فوریت یک روش فراهم کردن فشار مثبت O2 برای بیمار است این عمل مشابه به عمل آمبوبگ‌های دستی است.
سپس گاز از طریق تیوپ‌های انتقال‌دهنده از کیسه هوایی T-bag وارد نازل ماسک گردیده و بیمار گاز را استنشاق می‌کند لازم به ذکر است که بیشتر ماشین‌های اختلاط دکمه‌ای به‌منظور قطع گاز N2O و خروج %100 گاز اکسیژن در شرایط بحرانی دارند.

دستگاه تسکین درد بر پایه گاز نیتروس اکساید با قابلیت درصد اختلاط گاز O2 و N2O

دستگاه تسکین درد بر پایه گاز نیتروس اکساید با کاربری های:
دندان‌پزشکی به ویژه در اطفال
آندوسکوپی و کولونوسکوپی