فیوز اکسیژن Firesafe

آتش سوزی ناشی از مصرف خانگی اکسیژن مانند کپسول و اکسیژن ساز یکی از موارد شایع ناشی از مصرف اکسیژن دراکسیژن تراپی است که غالباً باعث آسیب‌های سطحی شده و در مواردی منجر به آسیب‌های جدی و حتی مرگ و میر شده است.

فیوز اکسیژن (Firesafe) یکی از انواع محصولات می‌باشد که به ‌منظور حل معضل ذکرشده تولید و توسعه یافته‌ است. قطع کننده اکسیژن که با نام‌های فیوز قطع کننده آتش یا فیوزهای امنیتی آتش نیز خوانده می‌شوند، یک فیوز حرارتی است که به ‌منظور خاموش کردن آتش در صورت بروز جرقه و یا آتش سوزی تصادفی در لوله‌های حامل اکسیژن که توسط بیماران نیاز به اکسیژن درمانی استفاده می‌شود طراحی شده است.
فیوز اکسیژن (Firesafe) با قطع خودکار اکسیژن در موارد بروز آتش سوزی سطح بالایی از امنیت را برای مصرف کنندگان فراهم نموده‌اند.
فیوز اکسیژن (Firesafe) مانند یک فیوز عمل می‌کند و در موارد حادثه منبع اکسیژن را قطع می‌نماید که شامل مزایای زیر است:

با آرام کردن آتش این زمان را برای بیماران، پرستاران و کارکنان اورژانس فراهم می‌کند که محل را تخلیه کنند و همچنین باعث کاهش خسارت ناشی از آتش سوزی به ساختمان و به طبع کاهش هزینه‌های بازسازی می‌شود.
مانع از سرایت آتش به لوله‌ها را انتقال اکسیژن دستگاه اکسیژن ساز، مخزن‌های تحت فشار اکسیژن یا لوله‌های حاوی اکسیژن مایع می‌شود.
شانس افراد استفاده کننده از اکسیژن و دیگر افراد درگیر در این موارد را برای زنده ماندن افزایش می‌دهد.
امروزه نیاز به کاهش ریسک آتش سوزی و بهبود امنیت توسط کمیته استاندارد ایزو TC121C3 تحت شماره ایزو 8329 اصلاحیه شماره 1 و همچنین ایزو 69-2-80601 (استاندارد برای دستگاه‌های اکسیژن ساز به‌ منظور استفاده پزشکی) تاکید و صحه گذاری شده است.
این استانداردها برای کلیه وسایل و لوازم جانبی برای دستگاه‌های اکسیژن ساز به‌ منظور کاهش سرعت انتشار آتش در نظر گرفته شده است