کسب رتبه اول در بخش سازمانی در جمع برگزیدگان مسئولیت اجتماعی و ایفای نقش مسئولانه و کریمانه برای جامعه و مردم استان اصفهان در سال ۱۴۰۱