قیمت محصولات شرکت درمان گاز

قیمت مصرف کننده گاز بیهوشی نیتروس اکساید (N2O)


حجم سیلندر (لیتر)وزن خالص گاز نیتروس اکساید (کیلوگرم)قیمت (ریال)
21تماس بگیرید
53تماس بگیرید
107تماس بگیرید
2012تماس بگیرید
4020تماس بگیرید
5020تماس بگیرید

قیمت مصرف کننده گاز تسکین درد انتونوکس


حجم سیلندر (لیتر)وزن خالص گاز تسکین درد انتونوکس(کیلوگرم)قیمت (ریال)
207تماس بگیرید