قیمت محصولات شرکت درمان گاز

قیمت مصرف کننده گاز بیهوشی نیتروس اکساید (N2O)


حجم سیلندر (لیتر) وزن خالص گاز نیتروس اکساید (کیلوگرم) قیمت (ریال)
2 1 1,645,000
5 3 4,305,000
10 7 6,583,500
20 12 11,286,000
40 20 18,810,000
50 20 18,810,000

قیمت مصرف کننده گاز تسکین درد انتونوکس


حجم سیلندر (لیتر) وزن خالص گاز تسکین درد انتونوکس(کیلوگرم) قیمت (ریال)
20 7 10,150,000